Miksi huoli herää? Lue lisää klikkaamalla numeroituja otsikoita.


1. Asiakas toistuvasti sote-palveluissa

> Vastuu kokonaisuudesta epäselvä

2. Sairaus hoitamaton tai epätasapainossa

> Puutteita lääkityksessä tai hoito-ohjeissa

3. Huoli muistamattomuudesta

> Varmista onko muistidiagnoosi

4. Vaikutelma yksinäisyydestä

> Mukaan lukien turvattomuus

5. Onko toimintakyky heikentynyt?

> Hygienia, kaatuilu, mieliala jne

6. Hoitamaton kriisitilanne

> Talous, läheissuhteet, väkivalta jne

7. Terveysriskejä elintavoissa

> Ravitsemus, unettomuus, päihteet jne

8. Anna palautetta sähköpostitse

> Jos joku muu asia herätti huolen