Huolen tunnistamisen malli

Varhainen tunnistaminen on osa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Tunnistamalla huolia ja riskejä voidaan ehkäistä esimerkiksi terveyshaittoja, työkyvyttömyyttä tai syrjäytymistä.

Sote -palvelujen työntekijällä on velvollisuus ottaa huoli puheeksi heti sen ilmetessä. Välitön varhainen puheeksi ottaminen on tärkeää, koska silloin välineitä ja toimintamahdollisuuksia on enemmän käytössä.

Tavoitteena on löytää dialogisia huolen puheeksiottamisen tapoja. Ennakoi, miten otat huolen puheeksi. Kun tunnet, että olet löytänyt kunnioittavan lähestymistavan, ota huolesi puheeksi. Ole joustava, kysymyshän on vuoropuhelusta; älä siis toteuta aikeitasi mekaanisesti, tilanteesta välittämättä. Tärkeää on päästä jatkamaan hyvin.

Tämän oppaan tarkoitus on auttaa ja kannustaa työntekijöitä ohjaamaan asiakasta eteenpäin tarkoituksenmukaisen tiedon, omahoidon ja/tai palvelujen pariin. Usein jo pelkkä puheeksi ottaminen on avuksi asiakkaalle. Kiitos, että puutut!